Pozemkové úpravy

Zpracováváme pozemkové úpravy již od roku 1995. Tyto práce provádíme na základě úspěšných výběrových řízení pro pozemkové úřady v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji.

Inženýrská geodézie

V oblasti inženýrské geodézie nabízíme geodetickou podporou veškeré investiční výstavby. Jedná se o plošné stavby od drobných staveb (rodinných domků) přes občanské stavby a občanskou vybavenost, po stavby průmyslových objektů.

Zajišťujeme kompletní dodávku geografických informačních systémů. Dodávka každého systému je individuální dle konkrétních potřeb zákazníka a vždy zahrnuje kromě sběru, analýzy a úpravy vstupních dat, jejich finální zpracování a prezentaci i zaškolení obsluhy a technickou podporu.

Katastr nemovitostí - geometrické plány

Vyhotovujeme veškeré druhy geometrických plánů, vytyčujeme hranice pozemků ve všech typech katastrálních map, vyhotovujeme srovnávací sestavení parcel, lustraci pozemkové knihy.